Ogłoszenie Nr 5/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 143

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 5/2023 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 655/22

KW SW1D/00048742/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Rościszów obręb Rościszów

OPIS:

Zabudowana parterowym budynkiem z czteroma boksami garażowymi. Budynek w średnim stanie technicznym. Na terenie działki obok budynku usytuowany jest słup sieci energetycznej.

Grunt zapisany  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: B

0.0409 MN – Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywność(1)

 

80.000,- 8.000,- 1300
  • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pieszyce.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce,  3 stycznia 2023 r.