Ogłoszenie Nr 4/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 551

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 4/2023 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium  

godzina przetargu

1 678/3

KW działki

SW1D/00046422/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. M. Kopernika budynek nr 93

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze o pow. użytkowej 12,70 m2, składający się pokoju z aneksem kuchennym udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 4,32%. Stan techniczny lokalu niski.

 

538

(udział 4,32%- 23,24 m2)

MWW.2– teren zabudowy willowej i usługowej(1)  

25.000,- zł

 

2.500,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

2 296/1

KW działki

SW1D/00018412/2

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Zamkowa budynek nr 13

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 16, położony na III piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 16,60 m2, składający się pokoju i kuchni udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 2,96%. Stan techniczny lokalu b.niski.

 

241

(udział 2,96%- 7,13 m2)

MS.19– teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej średniej intensywności (1)  

28.000,- zł

 

2.800,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 3 stycznia 2023 r.