Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie Nr 7/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 100

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 05 stycznia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony  w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Ząbkowickiej 6/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 05.01.2023 roku do  dnia 26.01.2023 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.