Ogłoszenie nr 41/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 155

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 461

KW SW1D/
00050093/
5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miast Pieszyce obręb Dolne przy ul. Nadbrzeżnej

OPIS:

Zabudowana budynkiem gospodarczym działka gruntu, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek w b. złym stanie technicznym (ruina)

Grunt zapisany  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Bi

0.0445 4-MWU – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej(1)

 

35.000,- 3.500,- 930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 5.10.2022 r., II – 7 grudnia 2022 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  2 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce,  30 grudnia 2022 r.