Informacja Burmistrza Piławy Górne o ogłoszonych przetargach na zbycie nieruchomości

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Piława Górna

Kod pocztowy:

58-240

Ulica:

ul. Piastowska 69

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 122

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 07.02.2023 r.,

 zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone

 na zbycie następujących nieruchomości:

 

– nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 135  – Obręb Kośmin o pow. 0,3215 ha przy ul. Gospodarczej w Piławie Górnej, z przeznaczeniem w planie miejscowym w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w części jako teren zieleni nieurządzonej i łąk  z zakazem lokalizacji budynków.  Cena wywoławcza nieruchomości – 48 962 zł netto.  Księga Wieczysta SW1D/00016535/6.  Wadium w wys. –  5 000 zł.

nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr 136, 137, 138 i 139  – Obręb Kośmin o łącznej pow. 0,3143 ha przy ul. Gospodarczej w Piławie Górnej, z przeznaczeniem w planie miejscowym w części jako teren zieleni nieurządzonej i łąk z zakazem lokalizacji budynków w części jako teren wód powierzchniowych. Cena wywoławcza nieruchomości – 19 940 zł netto.  Księga Wieczysta SW1D/00016535/6,  SW1D/00045788/6, SW1D/00045779/0.  Wadium w wys. – 2 000 zł.

– nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr 186/3 i 189  – Obręb Kośmin o łącznej pow. 0,5962 ha przy ul. Gospodarczej w Piławie Górnej, z przeznaczeniem w planie miejscowym jako teren zieleni nieurządzonej i łąk z zakazem lokalizacji budynków. Cena wywoławcza nieruchomości – 34 864 zł netto.  Księga Wieczysta SW1D/00016535/6.  Wadium w wys. – 4 000 zł.

– lokalu użytkowego nr 4 o pow. 1 038,64 m2 w budynku hali poprzemysłowej przy ul. Młynarskiej 4C w Piławie Górnej. Księga wieczysta – SW1D/00022486/2. Cena wywoławcza nieruchomości – 129 000 zł netto wraz  z udziałem w gruncie.  Wadium w wys. 20 000 zł,

– lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 4 o pow. 29,50 m2 w budynku przy ul. Polnej 8 w Piławie Górnej. Księga wieczysta – brak KW dla lokalu. Cena wywoławcza nieruchomości – 39 950 zł netto wraz  z udziałem w gruncie.  Wadium wys. 5 000 zł.

 

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte w ogłoszeniu przetargowym, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69, oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej – http://pilawagorna.biuletyn.net/.