Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu – lokalu mieszkalnego ul. Korytowska 18 m. 3 przeznaczonego na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 37

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Korytowskiej 18 m. 3o powierzchni 24,52 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego o powierzchni 1,21 m²wraz z udziałem 323/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 141/8 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,1293 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102667/7,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 8.0050.2023z dnia3 stycznia 2023 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 4 stycznia 2023 r.  do dnia 25 stycznia 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 15 lutego 2023 r.