Wykaz lokalu mieszkalnego do sprzedaży, ul. Waleriana Łukasińskiego 26/15A – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 121

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny położonego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 26/15A o powierzchni 20,00 m², składającego się jednego pomieszczenia wraz z udziałem w wysokości 13/1000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 49/1 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni 0,0968 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00039809/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5.0050.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 3 stycznia 2023 r.  do dnia 24 stycznia 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 14 lutego 2023 r.