Wykaz lokalu mieszkalnego do sprzedaży, ul. Bohaterów Getta 23 m. 4 – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 180

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Bohaterów Getta 23/4 o powierzchni 53,10 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 1,05 m² oraz udziałem 50/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 5/1 (AM-2) obręb Centrum o powierzchni  0,0368 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00038508/5, a także udziałem 1/3 w lokalu o innym przeznaczeniu ul. Bohaterów Getta 23/1a o powierzchni 25,60 m² oraz udziałem 23/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 5/1 (AM-2) obręb Centrum o powierzchni  0,0368 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00038508/5, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6.0050.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 3 stycznia 2023 r.  do dnia  24 stycznia 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 14 lutego 2023 r.