Informacja Burmistrza Ziębic o wywieszeniu ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruch. poł. w Ziębicach ul. I.Paderewskiego 4, obręb Wschód- dz. nr 498/48

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

Przemysłowa 10

Data Publikacji: 03 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 64

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 03.01.2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 03 stycznia 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ziębicach oznaczonej jako działki o nr: 498/48 o pow. 0,0600 ha przy ul. I.Paderewskiego 4, obręb Wschód. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Ziębic

                                                                                                                      Mariusz Szpilarewicz

 

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń