Informacja Burmistrza Ziębic o wywieszeniu ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruch. grunt. niezabudowanej poł. w Nowym Dworze- dz. nr 93/2

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

Przemysłowa 10

Data Publikacji: 03 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 62

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 03.01.2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 03 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 93/2 położona w Nowym Dworze o pow. 0,3412 ha.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

                                                                                                                      Mariusz Szpilarewicz

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń