Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lok. mieszk. zlokal. w Kłodzku przy ul. Połabskiej 18 m. 2

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 55

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Połabskiej 18 m. 2o powierzchni 31,59 m²wraz z udziałem 14/100 cz.
w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 68/13 (AM-1) obręb Zacisze o powierzchni 0,0118 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00054624/2,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4.0050.2023
z dnia02.01.2023 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 03.01.2023 r.  do dnia 24.01.2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 14.02.2023 r.