Sprostowanie oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 210/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 29 grudnia, 2022

Ilość wizyt: 112

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie

oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 210/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., w sprawie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o przetargu, dot. działki nr 38 AM-30, obręb Sobótka, w następujący sposób:
W opisie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

– jest zapis o treści:
Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 38 AM-30, obręb Sobótka, o pow. 0,2599 m 2 ,

– powinno być:
Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dz. nr 38 AM-30, obręb Sobótka, o pow. 0,2100 ha.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.