Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż działki 139/6, Kalinowice Górne – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 29 grudnia, 2022

Ilość wizyt: 165

Dokumenty do pobrania:

                                                                                                                               Ziębice, 20.12.2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kalinowicach Górnych oznaczonej jako działka 139/6 o pow. 0,4470 ha.

 

                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

                                                                                                                      Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Bednarz-Banach

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA