Sprostowanie oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 209/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 28 grudnia, 2022

Ilość wizyt: 85

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie

oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 209/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., w sprawie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o przetargu, dot. działki nr 618 AM-2, obręb Rogów Sobócki w następujący sposób:

W opisie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

– jest zapis o treści: o pow. 1,3000 m2,

– powinno być:  o pow. 1,3000 ha.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.