Informacja Wójta Gminy Kłodzko – wykaz nr 29/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8a

Data Publikacji: 24 listopada, 2022

Ilość wizyt: 129

Dokumenty do pobrania:

Informacja Wójta Gmina Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 24.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r. został wywieszony wykaz:

Wykaz nr 29/2022-nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego położonej w Szalejowie Dolnym