Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 290/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 24 listopada, 2022

Ilość wizyt: 75

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

Zarządzeniem Nr 290/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku wykazano do zamiany nieruchomości położone w obrębie Starczów w granicach działek nr 737, 211/3, 211/5 i 209.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.11.2022 roku do  dnia 12.12.2022 roku  oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.