Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 113 (AM-1) obręb Centrum (część) – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 22 listopada, 2022

Ilość wizyt: 84

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2022 r. do dnia 13.12.2022 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 236.0050.2022 z dnia 21.11.2022 r., część nieruchomości o pow. 1,00 m2  położonej w Kłodzku przy  ul. Wita Stwosza, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 113 (AM-1) obręb Centrum, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00092131/7, z przeznaczeniem na ustawienie 1 potykacza reklamowego.