Wykaz lokalu użytkowego do najmu, ul. Czeska 34 – BM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 listopada, 2022

Ilość wizyt: 101

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że

 

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 21.11.2022 r. do dnia 12.12.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Lokalu użytkowy poł. w Kłodzku, przy ul. Czeskiej 34 o powierzchni 28,44m2, zlokalizowany w obrębie nieruchomości ozn. geodez. jako działka nr 15/7 (AM-3), obręb Twierdza, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00052849/1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty prawne  lub osoby fizyczne.