Wykazy nieruchomości do sprzedaży – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 167

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 17 listopada 2022 r.

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego

– lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w Ziębicach;

– lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul.Bohaterów Getta 4 w Ziębicach;

 

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:

– lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy Rynku 2a w Ziębicach;

 

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 17.11.2022 roku do dnia 08.12.2022 roku.

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

Sporządziła: Marta Grzebielec