Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 285/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 93

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

  • Zarządzeniem Nr 285/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 15.11.2022 roku do  dnia 06.12.2022 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.