Informacja BM Kłodzka – wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. nr 26 (AM – 3) obręb Nowe Miasto

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 17 listopada, 2022

Ilość wizyt: 83

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl) na okres 21 dni tj. od dnia 17.11.2022 r. do dnia  08.12.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (na rzecz 5 podmiotów) w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 226.0050.2022  z dnia 14.11.2022 r., dotyczący nieruchomości, położonej w Kłodzku ozn. geodez. jako dz. nr 26 (AM – 3) obręb Nowe Miasto, o powierzchniach: 1) 15,00 m2, 2) 15,00 m2, 3) 15,00 m2, 4) 15,00 m2, 5) 15,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00090827/9, z przeznaczeniem na cele parkingowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30