Zarządzenie Burmistrza Radkowa nr 214/2022 – wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 16 listopada, 2022

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 214/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 15 listopada
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 223/6 AM2 o powierzchni 0,01 ha.