Ogłoszenie nr 37/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 15 listopada, 2022

Ilość wizyt: 31

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 37/2022 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 424/2 i 424/7

KW SW1D/ 00048424/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

niezabudowane działka gruntu, posiadająca  dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

Przez teren działki nr 424/2 przebiega sieć gazowa i telekomunikacyjna równolegle do granicy z drogą wewnętrzną .

Zapisane w ewidencji gruntów jako klasoużytki: ŁIII

0.0588

0.0383

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności(1)

 

50.000,-(1) 5.000,- 930

 (1)  przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  8 grudnia 2022 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce,  10 listopada  2022 r.