Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie Nr 279/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 15 listopada, 2022

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

 

  • Zarządzeniem Nr 279/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Krzyżowej 3/2.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 10.11.2022 roku do  dnia 01.12.2022 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.