Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 23 Lubnów – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 14 listopada, 2022

Ilość wizyt: 139

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 19.10.2022r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 19 października 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Ziębice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowane grunty rolne, położone w miejscowości Lubnów o numerze działki 23 (powierzchnia 0,35ha).

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz