Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę dz. nr 133 (udział ½) Lubnów – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 14 listopada, 2022

Ilość wizyt: 129

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 10.11.2022 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lubnów oznaczoną nr dz. 133 (udział ½)  o powierzchni 0,06ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz