Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży – zarządzenie nr 165/2022 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 30

Dokumenty do pobrania:

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 art. 35, art 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że do informacji publicznej zostało podane Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 165/2022 z dnia 24 października 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym – lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Zamkowej 8 w Sobótce, KW nr WR1K/00380994/1.