Przetarg na sprzedaż nieruchomości – zarządzenie nr 181/2022 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 24

Dokumenty do pobrania:

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że do informacji publicznej w terminie od 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. zostało podane Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 181/2022 z dnia 09 listopada 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 35/1 AM-12obręb Sobótka, o powierzchni 0,5391 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00132089/1