Nieodpłatne przejęcie przez gminę dz. 184/14 AM-1 o. Mirosławice – zarządzenie nr 164/2022 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 29

Dokumenty do pobrania:

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że  do informacji publicznej zostało podane Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 164/2022 z dnia 20 października 2022 r. – w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki, stanowiacej własność Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-dz. 184/14 AM-1 o. Mirosławice.