Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, Osina Wielka dz. nr 178/2 – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 08 listopada, 2022

Ilość wizyt: 137

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 08.11.2022r.

 

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

 

Informacja

Burmistrz Ziębic działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 08 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Ziębice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowane grunty rolne, położone w miejscowości Osina Wielka o numerze działki 178/2 (0,17ha).

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz