Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Sienkiewicza 11

Data Publikacji: 07 listopada, 2022

Ilość wizyt: 61

Dokumenty do pobrania:

Informacja Starosty Ząbkowickiego

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej – na rzecz współwłaściciela nieruchomości, przysługującemu Skarbowi Państwa udziału wynoszącego ¼ w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Puławach, przy ul. Żeromskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 876, obręb 0001, Miasto Puławy, o powierzchni 0,2012 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00060530/7.

Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 07.11.2022r. do dnia 27.11.2022r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.