Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – zarządzenie nr 169/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 28 października, 2022

Ilość wizyt: 97

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, ust. 2a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w terminie od 28.10.2022 r. do dnia 28.11.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 169/2022 z dnia 26 października 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka – działka nr 272/7 AM-1obręb Strzegomiany, o powierzchni 2,0200 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00262372/2.