Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenia Nr 376/B/2022, Nr 377/B/2022, Nr 378/B/202, Nr 379/B/2022,   Nr 380/B/2022, Nr 381/B/2022, Nr 382/B/2022, Nr 383/B/2022, Nr 384/B/2022, Nr 385/B/2022, Nr 386/B/2022, Nr 387/B/2022 Burmistrza Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 21 października, 2022

Ilość wizyt: 166

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 376/B/2022, Nr 377/B/2022, Nr 378/B/202, Nr 379/B/2022,   Nr 380/B/2022, Nr 381/B/2022, Nr 382/B/2022, Nr 383/B/2022, Nr 384/B/2022, Nr 385/B/2022,
Nr 386/B/2022, Nr 387/B/2022  Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2022 r.