Informacja o wywieszeniu wykazu BM Kłodzka – lokal o innym przeznaczeniu ul. A. Grottgera 8/4

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 22 września, 2022

Ilość wizyt: 170

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu o innym przeznaczeniu, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Artura Grottgera 8/4, o powierzchni 88,84 m², wraz z udziałem w wysokości 112/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 16/9 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0264 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00048637/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 193.0050.2022 z dnia 21 września 2022 r.

 

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 22.09.2022 r.  do dnia 13.10.2022 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 03.11.2022 r.