Informacja Burmistrza Strzegomia: Zarządzenia Nr: 356/B/2022, 357/B/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 22 września, 2022

Ilość wizyt: 81

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 356/B/2022, 357/B/2022, Burmistrza Strzegomia z dnia 16 września 2022 roku.