Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – zarządzenie nr 148/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 20 września, 2022

Ilość wizyt: 73

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w terminie od dnia 20.09.2022 r. do dnia 20.10.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka:

Zarządzenie Nr 148/2022 z dnia 19 września 2022 r. – w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 131/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka