Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, pl. B. Chrobrego 12 m. 2 Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 września, 2022

Ilość wizyt: 116

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2, o powierzchni 61,75 m², składającego się z jednego pokoju kuchni, przedpokoju i WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 8,00 m² wraz z udziałem w wysokości 120/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 83/12 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0541 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00051535/0, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 188.0050.2022 z dnia 09.09.2022 r.

Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 09.09.2022 r.  do dnia 30.09.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 21.10.2022 r.