Sprzedaż lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 02 września, 2022

Ilość wizyt: 133

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 10-10a przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 7-7a przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz kolejnego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 przy alei Niepodległości nr 5 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 10-10a składającego się z: czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarki, łazienki i wc o powierzchni 130,50 m², mieszczącego się w budynku przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8 (III piętro – IV kondygnacja), położonym na działce nr 2387 o powierzchni 506 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00025504/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2387. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 16 sierpnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 325 000,00 zł.

Wadium wynosi 33 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-92/X/22 odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

————————————————————————————————-—————-

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7-7a składającego się z: czterech pokoi, dwóch kuchni z łazienkami i przedpokoju o powierzchni 140,90 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 (III piętro-IV kondygnacja), położonym na części działki nr 2845 o powierzchni 800 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8 oraz położonym na działce nr 2842 o powierzchni 13 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8. W księdze wieczystej nr SW1S/00026154/8 w dziale III wpisana jest służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 2845 (dotychczasowy nr 55/2) w zasięgu niezbędnego dostępu do działki nr 2844 (dotychczasowy nr 55/1). Mieszkanie w strefie narożnikowej przy skrzyżowaniu ulic: Romualda Traugutta i Kwiatowej.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2845 i nr 2844. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń

I przetarg odbył się w dniu 19 sierpnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 340 000,00 zł.

Wadium wynosi 34 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-93/X/22 odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 składającego się z: trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 102,50 m² + (pomieszczenie przynależne łazienka na poddaszu o powierzchni 10,60 m²), mieszczącego się w budynku przy alei Niepodległości nr 5 (poddasze-VI kondygnacja) w Świdnicy, położonym na działce nr 2329 o powierzchni 444 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz działce nr 2330 o powierzchni 198 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2329 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2330. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 05 maja 2022 r.

II przetarg odbył się w dniu 02 sierpnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do kolejnego przetargu wynosi – 185 000,00 zł.

Wadium wynosi 19 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-94/X/22 odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.