Sprzedaż lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 02 września, 2022

Ilość wizyt: 121

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Joachima Lelewela nr 14A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Bystrzyckiej nr 2 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Westerplatte nr 7 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 składającego się z jednego pokoju o powierzchni 22,40 m² (wc na klatce schodowej w budynku przy ulicy J. Lelewela nr 14 ujęte w częściach wspólnych), mieszczącego się w budynku przy ulicy Joachima Lelewela nr 14A (parter), położonym na działce nr 285 o powierzchni 715 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00036864/1.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 50 000,00 zł.

Wadium wynosi 5 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-89/X/22 odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni (ze strefą łazienkową) i przedpokoju o powierzchni 56,20 m² + pomieszczenie przynależne komórka piwniczna o powierzchni 4,30 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Bystrzyckiej nr 2 (parter – I kondygnacja), położonym na działce nr 3190 o powierzchni 284 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00042123/0 oraz położonym na działce nr 3189 o powierzchni 96 m², dla której Sąd Rejonowy nieruchomość Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033186/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 3190 i nr 3189. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 19 sierpnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 155 000,00 zł.

Wadium wynosi 16 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-90/X/22 odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 składającego się z: dwóch pokoi i przedpokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 38,28 m² (wc wspólne na zewnątrz, na półpiętrze, ujęte w częściach wspólnych), mieszczącego się w budynku przy ulicy Westerplatte nr 7 (I piętro- II kondygnacja), położonym na działce nr 2644 o powierzchni 183 m² oraz na działce nr 2643 o powierzchni 70 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030744/2.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2644 i nr 2643. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 16 sierpnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 100 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-91/X/22 odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.