Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 29 lipca, 2022

Ilość wizyt: 294

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

 

Zarządzeniem nr 203/2022 z dnia 28.07.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działek nr 980 i 995/1, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28.07.2022r. do dnia 18.08.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.