Wykaz nieruchomości do dzierżawy – zarządzenia nr 143/2022, 142/2022 – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 27 lipca, 2022

Ilość wizyt: 126

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wywieszeniu wykazu gminnych nieruchomości do wydzierżawienia- zarządzenie nr 143/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia gminnych nieruchomości do wydzierżawienia.
Informacja o wywieszeniu wykazu gminnych nieruchomości do wydzierżawienia- zarządzenie nr 142/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia gminnych nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń i opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r.