Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dz. nr 3/87 (AM-3) obręb Ptasia Góra

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 26 lipca, 2022

Ilość wizyt: 277

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

 

Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 26.07.2022 r. do dnia 16.08.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 164.0050.2022 z dnia 25.07.2022 r., który dotyczy części nieruchomości o pow. 80,00 m2 położonej w Kłodzku ul. Zygmunta Krasińskiego  ozn. geodez. jako dz. nr 3/87 (AM-3) obręb Ptasia Góra, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00077094/4, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzena Kukułka tel. 74/865-46-29