Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Rodzinna 114/14

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 25 lipca, 2022

Ilość wizyt: 288

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 114 m. 14 o powierzchni 28,75 m², składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 5,94 m² dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o nr SW1K/00076621/1 wraz z udziałem w wysokości 444/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 153/2 (AM-2) obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0329 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00076594/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 163.0050.2022 z dnia 22.07.2022 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 25.07.2022 r.  do dnia 16.08.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 05.09.2022 r.