Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Jana Matejki 1 m. 5

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 25 lipca, 2022

Ilość wizyt: 261

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Jana Matejki 1 m. 5, o powierzchni 40,70 m², składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC i pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w wysokości 29/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 115/12 (AM-1) obręb Centrum
o powierzchni 0,0541 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00054862/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 157.0050.2022 z dnia 22.07. 2022 r.

 

 Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 25.07.2022 r.  do dnia 16.08.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 05.09.2022 r.