Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Bohaterów Getta 14C

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 25 lipca, 2022

Ilość wizyt: 263

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomości zlokalizowanej w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 14C, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 31/5 (AM-2) obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0105 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 82,60 m², wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00090893/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 158.0050.2022 z dnia 22.07.2022 r.

 

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 25.07.2022 r.  do dnia 16.08.2022 r. 

 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 05.09.2022 r.