Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Wojciecha Korfantego 10 m. 1

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 22 lipca, 2022

Ilość wizyt: 230

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego położonego
w Kłodzku przy ul. Wojciecha Korfantego 10 m. 1, o powierzchni 39,31 m², składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 1,96 m² wraz z udziałem w wysokości 17/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 2/9 (AM-5) obręb Twierdza o powierzchni 0,0560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00054629/7, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 155.0050.2022 z dnia 21.07.2022 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 22.07.2022 r.  do dnia 12.08.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 02.09.2022 r.