Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Połabska 9 m. 24

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 22 lipca, 2022

Ilość wizyt: 225

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Połabskiej 9 m. 24 o powierzchni 50,30 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 4,00 m² oraz udziałem 37/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 3/1 (AM-1) obręb Zacisze o powierzchni 0,0707 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00049811/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 153.0050.2022 z dnia 21.07.2022 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 22.07.2022 r.  do dnia  12.08.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 02.09.2022 r.