Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 106, 107/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 21 lipca, 2022

Ilość wizyt: 135

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w terminie od 21.07.2022 r. do dnia 11.08.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 106/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – pomieszczenia przynależne, ul. Świętojańska 3, Sobótka, WR1K/00302952/5

Zarządzenie Nr 107/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży – lokal użytkowy, ul. Świętojańska 3, Sobótka, WR1K/00302952/5