Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – sprostowanie omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 21 lipca, 2022

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie

oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech, będących własnością Gminy Sobótka z dnia 04 lipca 2022 r. do Zarządzenia Nr 92/2022 z dnia 04.07.2022 r., dot. działki nr 13, AM-32, o. Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech, dot. działki nr 3, AM-32, obręb Sobótka w następujący sposób:

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego

– jest zapis o treści  2,60 zł/m2/rok

– powinno być  0,30 zł/m2/rok

zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, czynsz roczny z tytułu dzierżawy działki pod uprawy ogrodnicze.

Pozostała treść wykazu pozostaje bez zmian.