Przetarg na sprzedaż RENAULT Trafic Passenger

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 19 lipca, 2022

Ilość wizyt: 299

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości- pojazd samochód RENAULT Trafic Passenger 2.0 dCi MR 11 E5 3.0t

 

Opis przedmiotu postępowania:

– marka/model pojazdu: RENAULT Trafic Passenger 2.0 dCi MR 11 E5 3.0t

– rodzaj nadwozia: mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy

– nr rejestracyjny: DKL VL01

– nr identyfikacyjny VIN: VF1JLB7BSCV425358

– rok produkcji: 2012

– kolor: niebieski 1- warstwowy akrylowy

– pojemność/moc silnika: 1995 ccm / 85 kW (116KM)

– dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 2835kg /931 kg

– przebieg podany: 383.694 km

– data pierwszej rejestracji: 05.09.2012 r.

– długość/szerokość/wysokość: 4782 mm/1904 mm/1956 mm

– charakter wykorzystania: przewóz osób

– data ważności badania technicznego: 13.04.2022 r.

 

Zgodnie z treścią Opinii z dnia 09.06.2022 r. rzeczoznawcy w samochodzie wymontowano silnik i osprzęt silnika. Powłoka lakierowa nadwozia z licznymi zarysowaniami, przetarciami i wgnieceniami- wymaga wykonania naprawy lakierniczej. Głębokie i obszerne rysy na przednim i tylnym zderzaku- zderzaki do naprawy. Reflektor prawy i lewy mocno matowe, porysowane- do wymiany. Światła- szkła przeciwmgłowe mocno matowe- do wymiany. Gładzie cylindrowe porysowane- do napraw. Układ tłokowo- korbowy do naprawy. Układ rozrządu do wymiany. Z lewej strony na szybie głęboka rysa oraz liczne odpryski- szyba do wymiany. Końcówka ścianki rury wydechowej pokryta grubą warstwą sadzy o konsystencji wilgotnej. Na ściankach wlewu oleju duże skondensowanie mazi- w postaci tzw. szlamu olejowego, kolor oleju mocno ciemnego, filtr olejowy do wymiany, pompa olejowa do czyszczenia i naprawy. Filtr powietrza mocno zabrudzony- do wymiany. Obudowa turbosprężarki mocno zaoliwiona, z pozostałością starego oleju- do wymiany. Mechanizmy ściągające pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera do sprawdzenia, przy wykonywanych próbach zaciągania, nie zawsze blokowały. Amortyzatory tylne wykazują znaczne obniżenie tłoków- do wymiany. Ze względu na duży przebieg oraz stan utrzymania technicznego pojazdu stwierdzonego w dniu oględzin oraz braku dokumentu aktualności badań technicznych rzeczoznawca zaleca z tego tytułu sprawdzenia układ: kierowniczy, hamulcowy oraz jezdny. Opony zużyte w granicach 66%.

Przedmiot sprzedaży można oglądać we wszystkie dni robocze w siedzibie Auto Komplex w Kłodzku, ul. Warty 19, 57-300 Kłodzko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod nr. 74/865-77-11.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanego samochodu można uzyskać pod numerem telefonu 74/871-31-89 (szkoła podstawowa w Wojborzu).

 

Cena wywoławcza pojazdu: 15.000,-zł brutto

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.500,-zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00.

– kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy dołączyć do oferty,

– wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane  zwrócone zostanie niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu,

– wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

– wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg- samochód RENAULT” w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko lub przesłać na wskazany adres (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Kłodzku).

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

1 – imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta,

2 – oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3 – oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży  lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

4 – kserokopię dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30 sierpnia 2022 roku, o godz. 10.00; przy otwarciu ofert mogą być obecne inne osoby niż członkowie komisji przetargowej.

Przeniesienie własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej z wybranym oferentem.

 

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój  nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 

 

Wójt Gminy

/-/  Zbigniew Tur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140